Patron sac polochon

Onse vader nuwe vertaling

Swear word copypasta

Onse vader nuwe vertaling

Cattle feedlot space requirements

Die Nuwe Testament Deur Die Eeue Bewaar. 1314 Die Nuwe Testament deur die eeue bewaar, deur Prof. Groenewald 3-No. 1516 Die Modeme Opvoe ding. Deur. Die geskiedenisboeke in die Ou Testament is Josua, Rigters, Rut, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke, Esra, Nehemia en Ester. In die Nuwe Testament is die boek Handelinge ook n ...