Angajare soferi focsani

Mirero ya tshivenda na thalutshedzo

Fbi polygraph failure

Mirero ya tshivenda na thalutshedzo

Blog tejidos miqueitas

Mirero ya Tshivenḓa, maambele khathihi na maidioma. Mu ḽa tshawe u ya dzumbama. Ṅwana mu ḽa malofha mavhisi, thumbuni hu onya hawe. Wa sa ḽi pfa u vhudzwani, u ḓo ḽi pfela vhulaloni. Nguluvhe ye ndi edza ṋdou maṋanga a bva nga mulomoni. Tshisima tsha kule tshi vhulaisa ḓora. Mukapi wa tshisima a si munwi wa tsho.